Giao lưu cặp vỏ đạn 105 ly cao 37cm. Lành nguyên, không thủng nứt.

Sửa lần cuối lúc 20:58 17/07/2018 | Up 8 lần, lần cuối lúc 20:58 17/07/2018
Stk: 0791000041093 Vietcombank Vĩnh Long.
Tên Tk: Nguyễn Quốc Phong.