Giao lưu 2 bình bằng vỏ đạn 105 ly. Bình tròn cao 37cm, bình hoa cao 29cm. Tất cả lành không thủng nứt.

Sửa lần cuối lúc 20:59 17/07/2018 | Up 12 lần, lần cuối lúc 20:59 17/07/2018
Stk: 0791000041093 Vietcombank Vĩnh Long.
Tên Tk: Nguyễn Quốc Phong.