nhân dịp đội pháp vào chung kết tôi mang giao lưu một biểu tượng của sức mạnh, một biểu tượng của chinh phục sức mạnh 
 
 
 
 

Cao 67 cm ngang 63 cm chất liệu ăng tymon hàng tử bên pháp về