Đăng nhập Đăng ký
 Đăng ký

  Đồng hồ   Âm thanh   Gỗ   Thời trang   Dụng cụ   Gốm sứ   Đèn   Quạt   Kính   Trang sức    Nhà đất Socbombo.vn  Đồng hồ  Âm thanh  Gỗ  Thời trang  Dụng cụ  Gốm sứ  Đèn  Quạt  Kính  Trang sức   Nhà đất Socbombo.vn 
Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa Tượng cổ     Xem một cột

04 Vị Khất Sĩ Ngồi Thiền.

Up tin    Tạo ô mới   Báo cáo
Trang    1   2  3  Trang kế
Đăng 07:12 01/01/2018 | Úp 06:43 18/07/2018
PHAM HUU THAI   (62 )
Đã được 49 người xác thực
Shipping Service - Cửa hàng đồ sưu tầm, đồ châu âu, us, đồ cũ, đồ hiệu...
Điện thoại: 0903998887
  Gửi tin nhắn    
Điện thoại: 0903998887
Địa chỉ: NINH THUAN
04 Vị Khất Sĩ Ngồi Thiền Bằng Đồng .
+Hàng Ấn Độ xuất châu âu, mỗi người mỗi thần thái khác nhau, rất uy nghi.
+04 tượng toàn lành - nặng gần 04kg.
☎️: 0903.998887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887


Sửa lần cuối lúc 06:43 18/07/2018 | Up 14 lần, lần cuối lúc 06:43 18/07/2018
Ô số 1 lúc 20:01 05/01/2018__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887
Ô số 2 lúc 09:32 08/01/2018__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887
Ô số 3 lúc 17:05 10/01/2018__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887
Ô số 4 lúc 11:39 12/01/2018__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887
Ô số 5 lúc 08:55 14/01/2018__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887
Ô số 6 lúc 19:10 15/01/2018__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887
Ô số 7 lúc 14:55 17/01/2018__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887
Ô số 8 lúc 21:47 20/01/2018__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887
Ô số 9 lúc 21:11 23/01/2018__________________
Phạm Hữu Thái:
-Vietcombank: 0811.00000.5711 chi nhánh Ninh Thuận
-BIDV: 6151.0000.369359 chi nhánh Ninh Thuận
HP: 0903.998887
THÔNG TIN NGƯỜI BÁN
PHAM HUU THAI   (62 )
Đã được 49 người xác thực
Shipping Service - Cửa hàng đồ sưu tầm, đồ châu âu, us, đồ cũ, đồ hiệu...
Điện thoại: 0903998887
  Gửi tin nhắn    
Điện thoại: 0903998887
Địa chỉ: NINH THUAN
Up tin    Tạo ô mới   Báo cáo
Trang    1   2  3  Trang kế

HỎI, ĐÁP VỚI NGƯỜI BÁN