Dư dùng cần bán lại cho người cần dùng . Tất cả HSD 2020. Giá 50k