Thành viên đã xác thực (18)
Hoàng Ngọc Sơn (30 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 94506
Tham gia từ: 15/09/2012
Điện thoại: 0936787922
Địa chỉ: 17 đường vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tỉnh thành: Hải Phòng

Bạn hàng xóm (28)