Thành viên đã xác thực (151)
Vũ Thu Minh (152 )
Kẻ Sỹ mà cứ ở yên thì không thể gọi là kẻ Sỹ - Khổng Tử /
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 82318
Tham gia từ: 05/04/2012
Điện thoại: 01634561403
Địa chỉ: ND -TB
Tỉnh thành: Nam Hà

Bạn hàng xóm (434)