Thành viên đã xác thực (69)
Phuphuc (111 )
Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân (Điều mình không muốn ai làm cho mình, thì đừng làm cho người)
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 42353
Tham gia từ: 23/08/2009
Điện thoại: 0903.923.932
Địa chỉ: Tân Bình
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (84)