Thành viên đã xác thực (15)
QUỐC THỊNH (18 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 36967
Tham gia từ: 07/11/2008
Điện thoại: 09 89 89 33 09
Địa chỉ: Khu CN Bắc Thăng long - Hà nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (53)