Thành viên đã xác thực (25)
Phan Xuân Sĩ (37 )
Uy tín là trên hết!. ( mua của người chán bán cho những người cần!. )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 262145
Tham gia từ: 03/09/2016
Điện thoại: 0918.772.770
Địa chỉ: 174 Hai Bà Trưng. Phường 6. Đà Lạt. Lâm Đồng
Tỉnh thành: Lâm Đồng

Bạn hàng xóm (22)