Thành viên đã xác thực (4)
nguyễn thanh hải (3 )
UY TÍN ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 248065
Tham gia từ: 07/06/2016
Điện thoại: 0906553513
Địa chỉ: 15 tân thái 2, Đà Nẵng
Tỉnh thành: Đà Nẵng

Bạn hàng xóm (15)