Thành viên đã xác thực (19)
Bla tini (33 )
Tôn trọng khách hàng là tôn trọng bản thân. Trách nhiệm đi liền với nghĩa vụ đối với từng sản phẩm.Trân trọng kính chào và đoàn kết.
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 209888
Tham gia từ: 02/10/2015
Điện thoại: 0909971747
Địa chỉ: Số 43, đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, Q.Thủ Đức
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (57)