Thành viên đã xác thực (8)
Vĩnh Japan (10 )
từ khi dùng chỉ có 1 số điện thoại 0983.855.369
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 209372
Tham gia từ: 29/09/2015
Điện thoại: 0983855369
Địa chỉ: 128/6K HT45, Hiệp Thành, Q12
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (38)