Thành viên đã xác thực (3)
Lê Văn Tiệp (2 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 200447
Tham gia từ: 30/07/2015
Điện thoại: 0902928669
Địa chỉ: Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (1)