Thành viên đã xác thực (6)
Nguyễn Thanh Phong (9 )
Theo phố suốt đời
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 165061
Tham gia từ: 18/09/2014
Điện thoại: 0973520942
Địa chỉ: 189 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (38)