Thành viên đã xác thực (4)
Duong Nguyen (3 )
TK: Nguyen Ngoc Duong STK: 0501000123836 Vietcombank-Chi Nhánh Bắc Sài Gòn
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 133424
Tham gia từ: 29/10/2013
Điện thoại: 0901639688
Địa chỉ: Nữ Dân Công. Xã Vĩnh Lộc A. H Bình Chánh TP HCM
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (5)